Rules Report Scam và Nguyên Tắc Tố Cáo Scammer

 • Thread starter HQMMO
 • Ngày gửi
Họ Tên
Trần Văn A
Số Điện Thoại
09xxxxxxxx
Email
[email protected]
Link Facebook
https://www.facebook.com/
Số Tài Khoản
08xxxxxxxxx - Techcombank

Report Scam và Nguyên Tắc Tố Cáo Scammer

---
logo_hqmmo.png

Để tạo ra một Cộng đồng MMO lành mạnh thì tất cả chúng ta cần chung tay quét sạch hết Scammer tránh gây ảnh hưởng, mất niềm tin và uy tín đối với cộng đồng. Chính vì vậy, BQT HQMMO quyết định thành lập khu vực này với mong muốn tất cả các Thành viên tích cực REPORT, TỐ CÁO các Scammer để giúp cho cộng đồng trong sạch hơn.

Nguyên tắc hoạt đồng

 • Dữ liệu được chạy bằng tool cơm, tức là do chính các thành viên BQT, Thành viên diễn đàn tố cáo, gửi bằng chứng
 • Thành viên có thể tạo các bài viết để báo cáo, mỗi bài viết báo cáo 01 đối tượng, không đăng trùng lặp
 • Thành viên có thể tìm kiếm thông tin bằng cách Search Số điện thoại hoặc Số tài khoản trên diễn đàn
 • Những bài đăng do Thành viên tố cáo thì Thành viên đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với nội dung được đăng
 • Chỉ có Thành viên đăng bài mới được quyền yêu cầu xóa bài đăng
 • Các MOD sẽ duyệt và kiểm chứng tài liệu, chứng cứ Thành viên tố cáo trước khi hiển thị công khai nhưng BQT không thể chắc chắn 100% thông tin là hoàn toàn chính xác. Vì vậy người bị tố cáo có thể liên hệ với Thành viên tố cáo hoặc BQT để được giải quyết.

Điều kiện bắt buộc* khi đăng bài

 • Thành viên tố cáo cần có chứng cứ, dẫn chứng cụ thể, chính xác (*Bắt buộc)
 • Cấu trúc tiêu đề: Họ tên - Số điện thoại - Số tài khoản (*Bắt buộc) với tiền tố Scam
 • Thông tin cung cấp bao gồm những thứ bắt buộc* như Họ Tên, SĐT, STK và những thứ không bắt buộc như: Email, Link Facebook ... được nhập ở phía dưới phần nội dung bài viết, những thông tin này khi công khai sẽ xuất hiện trên đầu bài viết (Demo ở trên đầu bài viết).
dkien.png


Lời muốn nói

 • Mọi thông tin trên diễn đàn đều là miễn phí, các Thành viên hãy ủng hộ diễn đàn bằng cách chia sẻ, tố cáo, report... để giúp đỡ cộng đồng nhé.
 • Các thông tin cũng như diễn đàn không thể toàn vẹn 100% nhưng mình vẫn mong muốn tất cả các thành viên ủng hộ, giúp đỡ và phát triển.

BQT HQMMO
Thân!
 
Sửa lần cuối:
HQMMO

HQMMO

Administrator
Thành viên BQT
29/8/21
7
1
3
hoiquanmmo.com
Họ Tên
Trần Văn A
Số Điện Thoại
09xxxxxxxx
Email
[email protected]
Link Facebook
https://www.facebook.com/
Số Tài Khoản
08xxxxxxxxx - Techcombank

Report Scam và Nguyên Tắc Tố Cáo Scammer

---
logo_hqmmo.png

Để tạo ra một Cộng đồng MMO lành mạnh thì tất cả chúng ta cần chung tay quét sạch hết Scammer tránh gây ảnh hưởng, mất niềm tin và uy tín đối với cộng đồng. Chính vì vậy, BQT HQMMO quyết định thành lập khu vực này với mong muốn tất cả các Thành viên tích cực REPORT, TỐ CÁO các Scammer để giúp cho cộng đồng trong sạch hơn.

Nguyên tắc hoạt đồng

 • Dữ liệu được chạy bằng tool cơm, tức là do chính các thành viên BQT, Thành viên diễn đàn tố cáo, gửi bằng chứng
 • Thành viên có thể tạo các bài viết để báo cáo, mỗi bài viết báo cáo 01 đối tượng, không đăng trùng lặp
 • Thành viên có thể tìm kiếm thông tin bằng cách Search Số điện thoại hoặc Số tài khoản trên diễn đàn
 • Những bài đăng do Thành viên tố cáo thì Thành viên đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với nội dung được đăng
 • Chỉ có Thành viên đăng bài mới được quyền yêu cầu xóa bài đăng
 • Các MOD sẽ duyệt và kiểm chứng tài liệu, chứng cứ Thành viên tố cáo trước khi hiển thị công khai nhưng BQT không thể chắc chắn 100% thông tin là hoàn toàn chính xác. Vì vậy người bị tố cáo có thể liên hệ với Thành viên tố cáo hoặc BQT để được giải quyết.

Điều kiện bắt buộc* khi đăng bài

 • Thành viên tố cáo cần có chứng cứ, dẫn chứng cụ thể, chính xác (*Bắt buộc)
 • Cấu trúc tiêu đề: Họ tên - Số điện thoại - Số tài khoản (*Bắt buộc) với tiền tố Scam
 • Thông tin cung cấp bao gồm những thứ bắt buộc* như Họ Tên, SĐT, STK và những thứ không bắt buộc như: Email, Link Facebook ... được nhập ở phía dưới phần nội dung bài viết, những thông tin này khi công khai sẽ xuất hiện trên đầu bài viết (Demo ở trên đầu bài viết).
dkien.png


Lời muốn nói

 • Mọi thông tin trên diễn đàn đều là miễn phí, các Thành viên hãy ủng hộ diễn đàn bằng cách chia sẻ, tố cáo, report... để giúp đỡ cộng đồng nhé.
 • Các thông tin cũng như diễn đàn không thể toàn vẹn 100% nhưng mình vẫn mong muốn tất cả các thành viên ủng hộ, giúp đỡ và phát triển.

BQT HQMMO
Thân!
 
Sửa lần cuối: