Rules Nội quy BOX GIAO DỊCH TRUNG GIAN

 • Thread starter HQMMO
 • Ngày gửi
Nội quy
BOX GIAO DỊCH TRUNG GIAN
---
logo_hqmmo.png

Đây là BOX tập trung những bạn làm GIAO DỊCH TRUNG GIAN. Bạn có thể tìm thấy những GIAO DỊCH TRUNG GIAN UY TÍN tại đây. Để đăng bài ở BOX này, BQT cần Verify tài khoản trước khi bài của các bạn được hiển thị công khai.

Điều kiện:

 • Tài khoản bắt buộc cần được Verify trước khi đăng bài. Gửi thông tin cho Admin HQMMO với đầy đủ nội dung:
  • Tiêu đề: Verify tài khoản GDTT Nguyễn Văn A
  • Họ tên
  • Số điện thoại
  • Các số tài khoản - Tên ngân hàng (Nếu sử dụng nhiều tài khoản giao dịch)
  • Link Facebook
  • Email
 • Chỉ được lập 01 Topic cho 01 Giao dịch trung gian
 • Đăng bài với đầy đủ nôị dung được yêu cầu

Lưu ý:

 • BQT sẽ xét duyệt thông tin dựa trên những thông tin mà GDTT cung cấp và mạng xã hội để xác minh.
 • Thành viên cần GDTT có thể inbox trực tiếp, gọi điện xác minh, tạo group chat trên facebook, tạo group chat trên diễn đàn để giao dịch.
 • Nếu có nghi ngờ, vui lòng dừng giao dịch ngay lập tức và báo cáo cho BQT xử lý.
 • Tất cả thông tin BQT cung cấp để cho Thành viên tham khảo, vui lòng xác minh kỹ trước khi giao dịch đề phòng rủi ro
 • BQT sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với việc mất mát trong quá trình giao dịch

BQT HQMMO
Thân!
 
HQMMO

HQMMO

Administrator
Thành viên BQT
29/8/21
7
1
3
hoiquanmmo.com
Nội quy
BOX GIAO DỊCH TRUNG GIAN
---
logo_hqmmo.png

Đây là BOX tập trung những bạn làm GIAO DỊCH TRUNG GIAN. Bạn có thể tìm thấy những GIAO DỊCH TRUNG GIAN UY TÍN tại đây. Để đăng bài ở BOX này, BQT cần Verify tài khoản trước khi bài của các bạn được hiển thị công khai.

Điều kiện:

 • Tài khoản bắt buộc cần được Verify trước khi đăng bài. Gửi thông tin cho Admin HQMMO với đầy đủ nội dung:
  • Tiêu đề: Verify tài khoản GDTT Nguyễn Văn A
  • Họ tên
  • Số điện thoại
  • Các số tài khoản - Tên ngân hàng (Nếu sử dụng nhiều tài khoản giao dịch)
  • Link Facebook
  • Email
 • Chỉ được lập 01 Topic cho 01 Giao dịch trung gian
 • Đăng bài với đầy đủ nôị dung được yêu cầu

Lưu ý:

 • BQT sẽ xét duyệt thông tin dựa trên những thông tin mà GDTT cung cấp và mạng xã hội để xác minh.
 • Thành viên cần GDTT có thể inbox trực tiếp, gọi điện xác minh, tạo group chat trên facebook, tạo group chat trên diễn đàn để giao dịch.
 • Nếu có nghi ngờ, vui lòng dừng giao dịch ngay lập tức và báo cáo cho BQT xử lý.
 • Tất cả thông tin BQT cung cấp để cho Thành viên tham khảo, vui lòng xác minh kỹ trước khi giao dịch đề phòng rủi ro
 • BQT sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với việc mất mát trong quá trình giao dịch

BQT HQMMO
Thân!
 

Chủ đề tương tự