Rules Nội quy BOX EXCHANGE MONEY - Mua Bán - Trao Đổi Tiền tệ

 • Thread starter HQMMO
 • Ngày gửi
Nội quy
BOX EXCHANGE MONEY - Mua Bán - Trao Đổi Tiền tệ
---
logo_hqmmo.png


Để tạo ra một sân chơi công bằng, lành mạnh và tránh mọi rủi ro cho cộng đồng với hy vọng các thành viên sẽ không còn bị SCAM nữa thì BQT quyết định thành lập box này với các điều khoản, nội quy như sau:
 • Một một Thành viên chỉ được phép tạo duy nhất 01 Topic, mỗi khi có nhu cầu thay đổi bạn có thể thay đổi tiêu đề hay nội dung tùy ý theo Rules
 • Các Topic cần đúng theo cấu trúc và nguyên tắc dưới đây:
  • Trong trường hợp Mua hoặc Bán, hãy sử dụng tiền tố BUY/SELL
  • Trong trường hợp cả Mua và Bán, hãy sử dụng tiền tố BUY & SELL
  • Cấu trúc:
   • Họ Tên - Số Lượng - Tên loại tiền nguồn(nếu có) - Ngân hàng giao dịch
    • VD: Nguyễn Văn A - 100k - PO - Techcombank - VCB - ACB...
  • Các tài khoản muốn giao dịch với số lượng lớn sẽ cần phải được Verify trước khi bài viết được công khai
 • Bài đăng của bạn sẽ bị xoá, Close khi:
  • Tiền tố (Prefix) không đúng
  • Cố tình đăng nhiều hơn 01 bài đăng
  • Tiêu đề không đúng với cấu trúc và nguyên tắc trên
 • Thành viên cố tình lách luật sẽ bị BAN vĩnh viễn
 • BQT có quyền yêu cầu thành viên Verify đối với những giao dịch lớn hoặc nghi ngờ giao dịch không an toàn cho Thành viên
 • Thành viên vui lòng tố cáo hoặc đăng bài Report Scam nếu có bằng chứng cụ thể

BQT HQMMO
Thân!
 
HQMMO

HQMMO

Administrator
Thành viên BQT
29/8/21
7
1
3
hoiquanmmo.com
Nội quy
BOX EXCHANGE MONEY - Mua Bán - Trao Đổi Tiền tệ
---
logo_hqmmo.png


Để tạo ra một sân chơi công bằng, lành mạnh và tránh mọi rủi ro cho cộng đồng với hy vọng các thành viên sẽ không còn bị SCAM nữa thì BQT quyết định thành lập box này với các điều khoản, nội quy như sau:
 • Một một Thành viên chỉ được phép tạo duy nhất 01 Topic, mỗi khi có nhu cầu thay đổi bạn có thể thay đổi tiêu đề hay nội dung tùy ý theo Rules
 • Các Topic cần đúng theo cấu trúc và nguyên tắc dưới đây:
  • Trong trường hợp Mua hoặc Bán, hãy sử dụng tiền tố BUY/SELL
  • Trong trường hợp cả Mua và Bán, hãy sử dụng tiền tố BUY & SELL
  • Cấu trúc:
   • Họ Tên - Số Lượng - Tên loại tiền nguồn(nếu có) - Ngân hàng giao dịch
    • VD: Nguyễn Văn A - 100k - PO - Techcombank - VCB - ACB...
  • Các tài khoản muốn giao dịch với số lượng lớn sẽ cần phải được Verify trước khi bài viết được công khai
 • Bài đăng của bạn sẽ bị xoá, Close khi:
  • Tiền tố (Prefix) không đúng
  • Cố tình đăng nhiều hơn 01 bài đăng
  • Tiêu đề không đúng với cấu trúc và nguyên tắc trên
 • Thành viên cố tình lách luật sẽ bị BAN vĩnh viễn
 • BQT có quyền yêu cầu thành viên Verify đối với những giao dịch lớn hoặc nghi ngờ giao dịch không an toàn cho Thành viên
 • Thành viên vui lòng tố cáo hoặc đăng bài Report Scam nếu có bằng chứng cụ thể

BQT HQMMO
Thân!
 

Chủ đề tương tự